38 jarige motorrijder krijgt € 252.793,69 schadevergoeding na verkeersongeval

38 jarige motorrijder krijgt € 252.793,69 schadevergoeding na verkeersongeval

38 jarige motorrijder krijgt € 252.793,69 schadevergoeding na verkeersongeval

Naar aanleiding van een verkeersongeval van begin 2017, waarbij ons kantoor een (thans) 38-jarige motorrijder bijstond die hier zware verwondingen bij opliep, heeft de correctionele rechtbank op 21 april 2022 een eindvonnis uitgesproken, waarbij een totale schadevergoeding van € 252.793,69 werd toegekend.

Na een lange juridische procedure voor de politie- en correctionele rechtbank, waarbij onder meer een gerechtsdeskundige werd aangesteld om onze cliënt te onderzoeken en een verslag op te stellen omtrent de opgelopen letsels en de impact hiervan op het persoonlijke, professionele en huishoudelijke leven van het slachtoffer, heeft de correctionele rechtbank in graad van beroep uiteindelijk onze argumentatie gevolgd dat de blijvende schade diende te worden gekapitaliseerd.

Schade kan immers, afhankelijk van de ernst van de opgelopen verwondingen en de impact hiervan op het leven van het slachtoffer, hetgeen telkens in concreto moet worden beoordeeld, op verschillende manieren worden begroot. In dit geval had de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke bestuurder aangeboden om een totale (forfaitaire) schadevergoeding van € 73.898,32 uit te betalen naar aanleiding van het verkeersongeval.

De rechtbank volgde echter ons standpunt dat, gelet op de aard en de ernst van de opgelopen verwondingen enerzijds en de door ons aangetoonde impact ervan op het professionele en privé leven van onze cliënt anderzijds, deze aangeboden schadevergoeding manifest ontoereikend was. Bijgevolg aanvaardde de rechtbank de door ons gehanteerde wijze van schadebegroting en begrootte de rechtbank de totale schadevergoeding op een bedrag van € 252.793,69 hetgeen meer dan drie keer zoveel is dan de schadevergoeding die door de verzekeringsmaatschappij werd aangeboden.

Werd u ook het slachtoffer van een verkeersongeval en twijfelt u of de schadevergoeding die u wordt aangeboden door de verzekeringsmaatschappij wel correct is? Aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren!

Waarom Geerdens & Loos Advocaten?

  • Eerst luisteren wij naar u en uw probleemstelling.
  • Wij gaan daar waar andere kantoren afhaken.
  • Elk geschil is uniek en verdient alleen al daarom een eigen benadering en onze volledige aandacht.
  • U krijgt dan ook de persoonlijke bijstand die u en uw probleem verdienen.

Juridische hulp of advies nodig?

Contacteer ons vandaag nog. Bij ons bent u geen nummer, maar een client die wij persoonlijk kennen. Wij zoeken samen met u naar een creatieve oplossing hoe moeilijk uw geschil ook lijkt te zijn.

Linkhoutstraat 123
3560 Lummen

013 29 30 01

info@advolummen.be

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie